Henkilöstölle

Päijät-Hämeessä uudistus koskee noin 9000 henkilöä 

Päijät-Hämeessä sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevien valtion, kuntien ja kuntayhtymien organisaatioiden palveluksessa on yhteensä noin 9 000 henkilöä, joiden työnantaja muuttuu maakuntauudistuksen myötä. Valmisteilla olevien lakien mukaan henkilöstöä siirtyy maakuntiin, maakuntien palvelulaitoksiin tai maakunnan yhtiöihin. Siirtymisiä voi tapahtua myös suunnitteilla oleviin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin.

Puitteet tulevat valtakunnan tason valmistelusta

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä valtakunnallisissa ryhmissä. Niissä on ollut mukana työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstön edustajat mukana myös alueellisessa valmistelussa

Sekä maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä että sen alatyöryhmissä henkilöstön edustajat ovat olleet mukana. Maakuntavalmistelun jatkotyötä ajatellen henkilöstön edustajat on koottu verkostoksi, joka voi osaltaan toimia keskeisenä tiedonvälityksen foorumina.

Verkkosivuista keskeinen tietolähde

Maakuntauudistuksen viestinnän on tarkoitus antaa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle tietoa uudistuksen tavoitteista ja vaikutuksista, mahdollistaa osaltaan henkilöstön osallistumista valmisteluun ja tukea henkilöstön jaksamista avoimella tiedonkululla ja vuorovaikutuksella.

Tälle verkkosivustolle on tarkoitus koota kaikki maakuntavalmistelussa syntynyt keskeinen aineisto. Sivuston kautta voi myös lähettää kysymyksiä valmistelijoille vastattavaksi. Uutiskirjeissä kerrotaan kulloinkin ajankohtaisista asioista.