Maakuntien käyttöön vuokrattavien tilojen kartoitus alkaa

25.09.2017

Kunnille avataan tänään 25.9. kysely, jonka avulla selvitetään kuntien omistamien tilojen tarkat tiedot. Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn 14.12.2017 saakka. Tulevat maakunnat tarvitsevat kiinteistötiedot pohjatiedoksi tulevan palveluverkoston suunnittelemiseen.

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat vuokraavat tarvitsemansa tilat Maakuntien tilakeskus Oy:n kautta. Kuntien omistamien tilojen määrästä ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, mutta ennakkoarvioiden mukaan tilojen kokonaispinta-ala on noin 7 miljoonaa neliömetriä.

”Kyselyllä saamme kokonaiskuvan maakuntien käyttöön tulevasta kiinteistöomaisuudesta ja perustiedot vuokrasopimusten solmimiseksi maakuntien kanssa. Etenemme tilakysymyksissä ripeästi, että maakunnat voivat keskittyä palveluiden järjestämiseen uudistuksen viimeisessä, kiireisimmässä vaiheessa. Maakunnat saavat toimipaikkatiedot käyttöönsä heti, kun olemme saaneet tiedot kunnista”, lupaa Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén.

Tietoja kysytään varsin laajasti, koska kerättävien tietojen perusteella luodaan vuokrasopimukset. Samalla kunta voi raportoida lakisääteiset toimitiloihin liittyvät vastuunsa.

”Kun kyselyn täyttää nyt huolella, tietoja ei enää tarvitse selvittää maakuntauudistuksen valmistelussa tai valtakunnan tasolla lisäkyselyillä. Suurin osa tiedoista on perustietoja, jotka kunnista löytynevät helposti, mutta esimerkiksi pohjapiirustuksien kerääminen voi olla suuri työ. Siksi kyselyyn vastaamiseen on syytä osoittaa riittävästi osaajien työaikaa”, arvioi Hollmén.

Kyselyssä kerätään tiedot myös vuokrasopimuksista, joilla kunta on vuokrannut tiloja toimintaansa muilta kiinteistönomistajilta. Maakuntauudistuksessa myös ne vuokrasopimukset siirtyvät kunnan vastuulta maakuntien vastuulle, muutamin pienin poikkeuksin.

Miten vuokrat määritellään?

Vuoden 2020 alusta lähtien maakunnat maksavat toimitiloista vuokraa kunnille. Vuokran määrä perustuu joko nykyiseen kunnan sisäiseen vuokrajärjestelmään tai teknisistä arvoista määritettyyn pääomavuokran sekä ylläpitokustannusten korvaamiseen.Teknisten arvojen ja vuokrien määrittelyn tekee Maakuntien tilakeskus Oy.

Vuokratason perustan määrittelee myöhemmin annettava valtioneuvoston asetus. Tilojen tekniset arvot ja vuokrat määritellään vappuun 2018 mennessä, minkä jälkeen sekä maakunnille että kunnille toimitetaan arvio tulevista vuokrista. Vuokrasopimus tehdään maakunnan kanssa aluksi kolmeksi vuodeksi, minkä lisäksi maakunnalla on vuoden optiomahdollisuus.

Maakuntien tilakeskus avaa kyselyn ajaksi neuvontapuhelimen numerossa 044 031 2252 ja sähköpostin makukiinteistot@optimaze.net, joista saa apua aineistonkeruuseen liittyvissä kysymyksissä suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lisätietoja:

Asiakkuusjohtaja Mikko Hollmén, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 040 656 5070, mikko.hollmen(at)maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus Oy tarjoaa toimitiloja suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistäviin palveluihin. Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.