Usein kysytyt kysymykset

Onko sinulla kysyttävää maakuntauudistuksesta? Katso alta usein kysytyimmät kysymykset, voit myös lähettää oma kysymyksesi! Vastausta kysymykseen pääset tarkastelemaan klikkaamalla kysymystä.

 • Mikä on maakuntavaltuusto ja mitkä ovat sen tehtävät?

  V: Jokaisella maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään maakuntalaissa. Maakuntavaltuustoa päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
 • Mikä on väliaikaishallinto ja mitkä ovat sen tehtävät?

  V: Uudistuksen voimaanpanolaissa säädetään maakuntiin niiden perustamisvaiheessa asetettavasta väliaikaisesta valmistelutoimielimestä ja sen tehtävistä. Väliaikainen valmistelutoimielin valitaan kuhunkin maakuntaan voimaanpanolain tultua voimaan kesällä 2017. Maakunnan alueen maakunnan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja työ- ja elinkeinotoimisto sopivat toimielimen kokoonpanosta. Toimielimen asettaa maakunnan liitto. Väliaikainen toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kun maakuntavaltuusto on valittu. Valmistelutoimielimen päätösvalta on rajattu ja se voi tehdä vain määräaikaisesti maakuntaa sitovia päätöksiä.
 • Milloin järjestetään ensimmäiset maakuntavaalit?

  V: Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan ehdotuksen mukaisesti vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Maakuntavaaleista säädetään vaalilaissa. Vuonna 2021 ja siitä eteenpäin maakuntavaalit toimitetaan huhtikuussa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.
 • Mitä julkisella palvelulupauksella tarkoitetaan?

  V: Palvelulupauksen tarkoituksena on kertoa maakunnan asukkaille miten palveluja käytännössä toteutetaan. Palvelulupaus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä niin, että samalla otetaan huomioon asiakkaiden näkemykset ja tarpeet. Palvelulupauksen tarkoituksena on lisätä toiminnan avoimuutta, kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta. Julkisesti ilmoitettu palvelulupaus antaa maakunnan asukkaille mahdollisuuden seurata ja arvioida sitä, miten palveluja toteutetaan. Tätä kautta asukkailla on mahdollista antaa palautetta ja tehdä palvelujen käytännön toteutusta parantavia ehdotuksia. Palvelulupauksella ei voi laajentaa tai kaventaa nykyisiä lakisääteisiä palveluja.  Muutoksista täytyy säätää lailla.
 • Mihin maakuntauudistuksella pyritään?

  Ajankohtainen tieto valtakunnallisesta valmistelusta löytyy alueuudistus sivustoilta. http://alueuudistus.fi/mika-on-maakuntauudistus
 • Milloin uudet maakunnat käynnistyvät?

  V: Maakunnat perustetaan lakien voimaantullessa, tämän hetken tiedon mukaan 1.7.2017. Sosiaali-ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja muut säädettävät tehtävät siirtyvät makuntien vastuulle 1.1.2019.

Lähetä kysymys

 • Kirjoita kysymys yllä olevaan kenttään.
 • Jos haluat henkilökohtaisen vastauksen kysymykseen, kirjoita oheiseen kenttään sähköpostiosoitteesi.