Uudistuksen valmistelu

Päijät-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi on esitetty neuvotteluiden ja valmistelun pohjalta seuraavia jäseniä ja varajäseniä:

VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (3 jäsentä) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (3 jäsentä)
Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus
Hämeen TE-toimisto Hämeen TE-toimisto
Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Lahti Lahti
Lahti Iitti
Hollola Hartola
Heinola Kärkölä
Orimattila Padasjoki
Asikkala Sysmä

 

Päijät-Hämeen liiton hallitus päätti väliaikaishallinnon asettamisesta 5.6.2017. Lisäksi maakunta- ja soteuudistukselle asetetaan poliittinen seurantaryhmä ylikunnallisten neuvotteluiden yhteydessä. Valmistelun näihin tekee projektitoimisto, johon nimetään muutosjohtaja ja valmisteleva henkilökunta, pääosin siirtyvistä organisaatioista. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun muututtua 5.7.2017 väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu valmistelun ohjausryhmänä lakien voimaan tuloon asti.

Maakuntauudistuksen (muu kuin sote) valmistelu Päijät-Hämeessä käynnistyi 19.8.2016 pidetyllä valmisteluryhmän kokouksella. Valmisteluryhmän muistiot julkaistaan tällä sivustolla. Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle sekä hahmotellaan alueen tulevaa palvelurakennetta ja maakunnan hallintorakenteita.

Maakuntauudistuksen alatyöryhmät järjestäytyivät viime vuoden lopulla ja aloittivat työnsä vuoden 2017 alussa. Työryhmien toimeksiantona on maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytilan kartoitus ja maakuntauudistuksen valmistelu. Esivalmisteluvaiheen tietoja tarkentavaan työhön on asetettu neljä työryhmää:

Maakunnan elinvoima-asiat –alatyöryhmä keskittyy aluekehitysviranomaisten tehtäviin, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämisen ja rahoittamisen suunnitteluun, maakunnallisen identiteetin edistämiseen alueella, kulttuurin edistämiseen, kotoutumisen edistämiseen sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisen organisointiin.

Maankäyttö, liikenne- ja ympäristö –alatyöryhmä valmistelee maakunnan suunnittelua ja maakuntakaavoitusta, kuntien alueiden käytön suunnittelua, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta, tie- ja liikenneoloja, vesien ja merensuojelun ja –hoidon järjestämistä sekä vesihuollon asioita.

Maaseutuasiat-alatyöryhmällä tehtävänä on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valmistelu, maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, kalatalous ja ympäristöterveydenhuollon asiat sekä lomistupalveluiden järjestäminen.

Varautuminen ja turvallisuus –alatyöryhmän tehtävät liittyvät pelastustoimen valmisteluihin sekä alueelliseen varautumiseen maakunnassa.

Lisätietoja:
Jari Paakkunainen, hallintojohtaja, jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi
Ville Majala, projektikoordinaattori, ville.majala(a)paijat-hame.fi