Aikataulu

Pääministeri Juha Sipilä antoi 27. kesäkuuta eduskunnalle ilmoituksen maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun muuttumisesta. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palveluiden järjestäminen sekä muut tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle.

Uudistuksessa maakunnallinen päätöksenteko siirtyy yhteen, uuteen organisaatioon. Samalla maakuntauudistus selkiyttää kuntien, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa. Uusi Päijät-Hämeen maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

Uuden maakunnan tehtävistä merkittävin on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Sen lisäksi maakunta vastaa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä joistakin muista alueellisista tehtävistä.

Uudelle maakunnalle siirtyy yhteensä 22 tehtäväalakokonaisuutta.

Uudelle organisaatiolle valitaan valtuusto suoralla vaalilla. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019.

Tarkemmat tiedot uudistuksen aikataulusta löytyvät Alueuudistuksen sivuilta.