Maakunta- ja sote-uudistus

Maakuntauudistus koskettaa ihmisten työtä ja maakunnan asukkaan palveluja.  Uudistamisen taustalla on halu yhdenmukaistaa suomalaisten saamat palvelut ja varmistaa, että jokainen meidänkin maakunnan asukkaista saa hyvää ja itselleen sopivinta palvelua erilaisissa elämäntilanteissaan.

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa Suomessa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Lue lisää kokonaisuudesta Alueuudistus.fi-verkkosivulta.

Maakuntauudistuksessa perustetaan 18 monialaista maakuntaa, jotka on muodostettu nykyisen maakuntajaon pohjalta. Samalla nykyiset ELY-keskukset, TE-toimistot, pelastuslaitokset, maakunnan liitot sekä muut kuntayhtymät lopetetaan ja niiden tehtävät siirretään maakuntiin. ELY-keskuksen tehtäviä siirtyy myös samassa yhteydessä perustettavaan valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon. Myös nykyisistä aluehallintovirastoista siirtyy joitakin tehtäviä maakuntiin. Kunnista siirtyvät maakuntiin myös maatalouden lomituspalvelut ja maataloushallinnon tehtävät.

Uudet maakunnat ovat itsehallintoalueita. Uuden maakunnan laajin tehtäväkokonaisuus on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen. Maakunta vastaa myös muun muassa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä, kotouttamisen edistämisestä, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta alueellaan, liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja alueellisesta tienpidosta, kala- ja vesitaloudesta, vesienhoidosta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä alueellisesta varautumisesta.

Maakunnille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2020 lähtien seuraavat tehtävät:

 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
 • koulutustarpeiden ennakointi
 • maakunnan tilan ja kehityksen seuranta
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.