Esivalmisteluvaiheen materiaalit

Päijät-Hämeessä maakuntauudistuksen käytännön johtamisesta vastaa valmisteluryhmä, jonka puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Jari Parkkonen ja varapuheenjohtajana Hämeen ELY-keskuksen johtaja Tommi Muilu. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytila ja resurssit kesäkuun loppuun mennessä. Työryhmät täyttävät tehtäväaloiltaan esiselvityslomakkeet, tarkoituksena on myös kartoittaa kesään mennessä henkilöstön ja sidosryhmien osallistamismahdollisuuksia.

Valmisteluryhmän kokoonpano ja muistiot

VALMISTELURYHMÄN MUISTIOT

MAAKUNNAN ELINVOIMA-ASIAT TYÖRYHMÄN MUISTIOT

TYÖRYHMÄN MATERIAALIT

Työryhmän esiselvitysraportti 11.5.2017

MAANKÄYTTÖ, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ TYÖRYHMÄN MUISTIOT

TYÖRYHMÄN MATERIAALIT

MAASEUTUASIAT TYÖRYHMÄN MUISTIOT

TYÖRYHMÄN MATERIAALIT

Työryhmän esiselvitysraportti 11.05.2017

VARAUTUMINEN JA TURVALLISUUS TYÖRYHMÄN MUISTIOT

TYÖRYHMÄN MATERIAALIT

Työryhmän esiselvitysraportti 11.05.2017